De van de week afgekondigde nieuwe coronamaatregelen hebben gevolgen voor het gebruik van de Nicolaaskerk en ’t Kerkhuus.

’t Kerkhuus
Er mogen vanaf donderdagavond 4 november geen activiteiten plaatsvinden in Het Kerkhuus. Ook geen kerkelijke vergaderingen,
Het Kerkhuus zit op slot! Het kerkelijk bureau is wel geopend op de tijden zoals elders vermeld op de website.

Nicolaaskerk
In de Nicolaaskerk worden de kerkdiensten in aanwezigheid van de hoogst noodzakelijke mensen online via www.kerkdienstgemist uitgezonden.

Voor uitvaarten geldt dat er maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn. Buiten rondom de kerk mag een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens bijeenkomen.

Activiteiten in het kader van Ontmoeting en Inspiratie

Omdat we gemerkt hebben dat ook in Heino het virus ongemerkt dichterbij komt, hebben we voor de activiteiten van Ontmoeting en Inspiratie besloten deze niet langer te laten doorgaan. We willen geen onnodige risico’s lopen. Mocht u zich hebben opgegeven voor een dergelijke activiteit dan ontvangt u daarover nog nader bericht. Samen kijken we of het ook op een andere manier doorgang kan vinden.

Maximum aantallen bij rouwdiensten

Voor rouwdiensten geldt er landelijk een maximum van 50 personen mits de afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt.

Mondkapjes

Wij adviseren om tijdens loopbewegingen in de kerk (bij rouwdiensten) of bij loopbewegingen in het Kerkhuus om zoveel mogelijk gebruik te maken van een mondkapje.

Huisbezoek door de predikanten wordt gestaakt

Ook het huisbezoek door de predikanten wordt gestaakt. Wat er nog aan afspraken staat zal worden nagekomen, maar daarna zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van de telefoon en andere manieren om contact te onderhouden.

Leave a Reply