Dinsdag 6 juli heeft de kerkenraad zich gebogen over het advies van onze corona-commissie voor wat betreft de maatregelen rondom de kerkdiensten. In het algemeen geld dat we ons altijd houden aan de aanbevelingen van de landelijke kerk (die participeert in CIO, het contactorgaan tussen overheid en kerken). Met ingang van zondag 11 juli gelden de volgende maatregelen:

  • kerkdiensten blijven mogelijk op basis van het huisnummersysteem (even of oneven). Let op het rooster in Samenklank of deze website om te weten wie wanneer mag komen).
  • we zijn verplicht om te registreren wie de diensten bezoeken. We doen dat door middel van cameraregistratie bij het binnenkomen in de kerk
  • bezoekers worden bij binnenkomst door gastheren en gastvrouwen naar hun plaats begeleid (dus geen vrije plaatskeus, tenzij om medische redenen), daarmee spreiden we de bezoekers over de hele kerk
  • er is ruimte voor maximaal 75 bezoekers, in de praktijk zijn het er nu ongeveer 40 a 50.
  • er kan weer gezongen worden en wel bij alle liederen in de dienst. We vragen de mensen omdat op ingetogen manier te doen. Aan de voorgangers wordt gevraagd om per lied niet teveel verzen te laten zingen.
  • er kan ook weer worden gecollecteerd. Dit doen we door middel van “hengelen”, zodat de collectezak niet aangeraakt hoeft te worden. Overigens wijzen we ook op de mogelijkheid om digitaal te geven via de kerkapp.
  • op dit moment (mede ook vanwege de verbouwing van het kerkhuus) is er geen koffiedrinken na de dienst.

Leave a Reply