De kerkenraad van de protestantse gemeente te Heino is op zoek naar een Pastoraal kerkelijk werker (ongeveer 0,33fte) voor het seniorenpastoraat 80+.

Werkzaamheden

 • Bezoeken van gemeenteleden van 80 jaar en ouder thuis en in zorgcentra.
 • Voorgaan in rouwdiensten 
 • Deelnemen aan voor het werk relevante overlegstructuren 
 • Actief onderhouden van contacten met collega’s en ambtsdragers binnen de PKN Heino.
 • Incidenteel voorgaan in kerkdiensten

Wat vragen wij?

Je bent een pro-actieve kerkelijk werker aan wie de kerkenraad een deel van het ouderenpastoraat met een gerust hart kan toevertrouwen. We zoeken iemand met

 • Een relevante (afgeronde) HBO-opleiding Theologie, en hij/zij staat als kerkelijk werker ingeschreven (of is hiertoe bereid) in het register van de Protestantse Kerk
 • Ervaring en affiniteit met pastoraat onder senioren
 • Ervaring in het voorgaan in uitvaartdiensten
 • De bereidheid tot samenwerking binnen en buiten de kerk

We bieden

 • Arbeidsvoorwaarden zoals die in de PKN van toepassing zijn: inschaling in schaal 9 conform de salarisregeling van de Protestantse Kerk in Nederland
 • Een pastoraal team van ouderlingen en wijkbezoek(st)ers.

Wie zijn wij?

Onze protestantse gemeente is gelegen in Salland en heeft leden niet alleen in Heino maar ook in Laag Zuthem en Liederholthuis. Als gemeente ontmoeten we elkaar vanuit ons geloof in God. We vieren het geloof in de wekelijkse eredienst en zien vanuit dat geloof naar elkaar om. We zijn een open gemeente waarin iedereen welkom is. Onze kernwoorden zijn Verbinden, Vertrouwen en Vernieuwen. 

We zijn een actieve gemeente met ca. 1200 geregistreerde leden. Er zijn 2 predikanten in dienst. Beiden hebben een parttime contract. U kunt meer over ons lezen op onze website: www.protestantsegemeenteheino.nl.

Is er een match?

Als je denkt dat er een match is, stuur dan je CV en motivatie voor 15 juli 2022 naar Protestantse gemeente Heino, Canadastraat 2, 8141 AC Heino. Voor aanvullende vragen over de procedure kunt u terecht bij mevrouw A. Roebert-ter Horst, e-mail: kerkelijkbureau@pknheino.nl of per telefoon 06-11255290.

Leave a Reply