koffiedrinken op maandagmorgen

Eenmaal per twee weken is er koffiedrinken op de maandagochtend. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld voor wie op zondag niet bij het koffiedrinken na de dienst aanwezig kan zijn of thuis online de vieringen bekijkt. Het koffiedrinken kan ook mooi gecombineerd worden met bijvoorbeeld een bezoekje aan de markt. Iedereen is welkom, ook introducees en niet leden van de gemeente. Bij toerbeurt zal ook één van de predikanten aanwezig zijn of een ouderling.

Het koffiedrinken is van 10.00 uur tot 11.30 uur. Het is een inloop waarbij je kunt binnenwandelen. Zie de activiteitenagenda voor de exacte data. Als bijdrage voor de koffie/thee en wat lekkers vragen € 2,00. Het tweede kopje is gratis!

tafel van ontmoeting

Samen eten met anderen kan net wat gezelliger zijn dan alleen eten. Er zijn in onze gemeente heel wat mensen die alleen wonen of alleen zijn komen te staan. Elke tweede vrijdag in de maand wordt er gekookt en gegeten in 't Kerkhuus (zie de activiteitenagenda voor de exacte data). Vanaf 18.00 kunnen de deelnemers (na opgave) aanschuiven. Rond half acht kan ieder weer naar huis gaan. Aan de deelnemers wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. 

gezellige middag of reisje

Een paar maal per jaar organiseren we speciaal voor de oudere leden van de gemeente gezellige ontmoetingsmiddagen. In het voorjaar, na Pasen, is er middag waarbij we iemand uitnodiging om iets te komen vertellen. Die middag wordt afgesloten met ene gezamenlijke broodmaaltijd. In het najaar, meestal in september, is er ook een gezllige activiteit voor de ouderen die wordt afgesloten met een broodmaaltijd. Soms maken we een uitstapje per bus, soms blijven we in Heino en nodigen we iemand uit voor een gezellige invulling van de middag. Let op de activiteitenagenda voor de exacta data en tijden.

kerstviering

Elk jaar tegen kerst organiseren we samen met andere ouderenorganisaties een gezellige kerstmiddag voor ouderen. Naast het zingen van kerstliederen, het luisteren naar het kerstevangelie, een korte meditaite wordt er een mooi kerstverhaal voorgelezen. Natuurlijk denken we ook aan de inwendige mens met iets lekkers bij de koffie. De middag staat open voor iedereen. Let op de activiteitenagenda voor de exacte datum en tijd.