rooster van diensten voor vrijwilligers

Alle gegevens rondom de kerkdiensten zijn samengebracht in een groot spreadsheetbestand. Wil je weten wat de bijzonderheden zijn of wie op een bepaalde zondag dienst  heeft, lees dan verder...
Lees meer 

beleidsplan

Elke gemeente is volgens de kerkorde verplicht om een beleidsplan op te stellen. In het beleidsplan verwoorden wij onze visie en missie en bepalen we welke taken we voor de komende periode voor ons zien. Wil je kennisnemen van het meest actuele beleidsplan, klik dan hier.

plaatselijke regeling

De meeste zaken zijn voor onze gemeente geregeld in de kerkorde van de Protesntantse Kerk. Over een aantal zaken kan de gemeente plaatselijk anders beslissen (bijvoorbeeld over wie stemrecht heeft, het aantal kerkenraadsleden enz.) Deze afwijkingen van de kerkorde worden vastgelegd in een zogenaamde "plaatselijke regeling". Wil je de plaatselijke regeling inzien, klik dan hier.