Protestantse Gemeente te Heino:

Canadastraat (gebouw)
’t Kerkhuus
Canadastraat 2
8141AC Heino
0572-391312

Scriba
 Dhr. J. Riepma  (scriba@pknheino.nl)

Kerkelijk Bureau

In Het Kerkhuus
Canadastraat 2
8141 AC Heino

0572-395313
b.g.g. 06-25272633 

Bankrekeningnummer voor giften voor de kerk:                                   NL31 RABO 0327 1610 00 t.n.v.  Protestantse gemeente te Heino.

Bankrekeningnummer voor giften voor de diaconie:                            NL83 RABO 0327 1574 45 t.n.v.  Diaconie Protestantse gemeente te Heino

Bankrekeningnummer voor giften voor Het Kerkhuus:                          NL 40 RABO 0327 1504 59 t.n.v.  Protestantse gemeente te Heino.

Het kerkelijk bureau is geopend op;  maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur, maandagmiddag tussen 13.15 en 15.30 uur.  Dinsdagochtend en op woensdagochtend of woensdagmiddag.      Een afspraak maken voor een andere  tijd of dag kan altijd. Even bellen naar 06-25272633.

Voor zaken betreffende de ledenadministratie kunt u ook bellen naar: 06-23842450.

Ledenadministratie
(ledenadministratie@pknheino.nl)
Kerkelijk Bureau
(kerkelijkbureau@pknheino.nl)