de stiltekapel onder de toren

Wie naar de toren van de Nicolaaskerk kijkt, ziet dat deze veel ouder is dan de kerk zelf. Dat klopt. Toen de oude kerk in 1865 werd vervangen door de huidige neoclassisistische kerk is de toren van de vorige kerk blijven staan. De toren dateert dan ook uit de 14e eeur. De toren zelf is geen eigendom van de Protestante Gemeente maar van de burgerlijke gemeente Raalte. In het verleden zijn er op veel meer plaatsten torens door de overheid gevorderd. Dit omdat ze belangrijke waren voor de tijdsaanduiding en omdat ze konden fungeren als toren voor de brandwacht. De toren in Heino wordt wel door ons gebruikt. We hebben er een stiltekapel in gerealiseerd. Dat is niet altijd zo geweest. Voor die tijd was de toren gewoon één van de ingangen van de kerk. Nog weer verder in de tijd terug werd de toren ook gebruikt als "gevangenis". De uitbaatster van café Den Borrel, tegenover de toren, had als taak om landlopers of dronkenlappen die in de toren werden opgesloten te voorzien van water en brood. Ook moest zij op gezette tijden de torenklok luiden en de zware gewichten om hoog hijssen om het uurwerk gaande te houden. Later was die taak toebedeeld aan de dienst publieke werken van de gemeente Raalte. Hoewel het uurwerk nog aanwezig is, wordt de wijzerplaat inmiddels aangedreven door een elektrische-atoomgestuurde klok die met een pijnlijke precisie de tijd aangeeft. 

In de stiltekapel bewaren ook enkele zaken uit de interieurs van de oude Hervormde Kerk en de Gereformeerde kerk. Zo staat er de oude avondmaalstafel uit de Hervormde Kerk en het kruis dat hing in de Gereformeerde kerk van Laag Zuthem.
terug