Datum

apr 10 2022

Tijd

19:00 - 20:00

cantatedienst met Sallands Bachkoor, voorganger ds. Hans van Solkema

Cantatedienst
organist:
ouderling: Jan Riepma
diaken: Janny Boelhouwer
lector:
collecte in de dienst:
collecte uitgang: