Datum

mei 01 2022

Tijd

09:30 - 10:30

kerkdienst, voorganger drs. Piet Lievense de Jong

organist: Piet Lievense
ouderling: Gert Siebert
diaken: Janny Boelhouwer
lector: Titia Leune
collecte in de dienst: Plaatselijk diaconale werk
collecte uitgang: Plaatselijk algemeen kerkelijk werk