Datum

feb 06 2022

Tijd

10:00 - 11:00

kerkdienst, voorganger ds. Hans van Solkema

5e zondag na epifanie
organist: Jos Mulder
ouderling: Ineke Mulder
diaken: Janny Boelhouwer
lector: Annemarie Keesmaat
collecte in de dienst: Werelddiaconaat
collecte uitgang: Plaatselijk algemeen kerkelijk werk