Datum

apr 03 2022

Tijd

09:30 - 10:30

kerkdienst, voorganger ds. Hans van Solkema

5e vd 40-dagen
organist: Jos Mulder
ouderling: Ineke Mulder
diaken: Jan Smeenk
lector: Aukje Kuipers
collecte in de dienst: Werelddiaconaat
collecte uitgang: Plaatselijk algemeen kerkelijk werk