Datum

jan 30 2022

Tijd

10:00 - 11:00

kerkdienst, voorganger ds. Hans van Solkema

4e zondag na epifanie
organist: Margreeth Hartman
ouderling: Alie Roeberts
diaken: Willy Zielman + allen
lector: Aukje Kuipers
collecte in de dienst: Jong Protestant
collecte uitgang: Plaatselijk algemeen kerkelijk werk