Datum

feb 20 2022

Tijd

10:00 - 11:00

kerkdienst, voorganger ds. Harry Eringa

7e zondag na epifanie
organist: Jos Mulder
ouderling: Gert Siebert
diaken: Jan Smeenk
lector: Marga ten Kate
collecte in de dienst: Plaatselijk diaconale werk
collecte uitgang: Plaatselijk algemeen kerkelijk werk