Datum

feb 27 2022

Tijd

10:00 - 11:00

kerkdienst, voorganger ds Hennie Marsman

8e zondag na epifanie
organist: Piet Lievense
ouderling: Jan Riepma
diaken: Willy Zielman
lector: Nelleke de Jonge
collecte in de dienst: Plaatselijk diaconale werk
collecte uitgang: Plaatselijk algemeen kerkelijk werk