Datum

jun 05 2022

Tijd

09:30 - 10:30

kerkdienst, voorganger ds. Lieke van Houte

Pinksteren
organist: Jos Mulder
ouderling: Alie Roeberts
diaken: Jan Smeenk
lector: Nelleke de Jonge
collecte in de dienst: Zending
collecte uitgang: Plaatselijk algemeen kerkelijk werk