Datum

nov 20 2022

Tijd

10:00 - 11:00

laatste zondag kerkelijk jaar, voorganger ds. Hans van Solkema

laatste zondag
liturgische kleur: groen
bediening sacramenten:
organist: Margreet Hartman
muzikale ondersteuning:
bijzonderheden:
ouderling: Aukje Kuipers
diaken: Janny Boelhouwer + allen
lector: Nelleke de Jonge
collecte in de dienst: Plaatselijk diaconale werk
collecte uitgang: eeuwigheidszondag