Datum

jun 12 2022

Tijd

10:00 - 11:00

openluchtdienst, voorganger ds. Hans van Solkema

Trinitatis
organist: Margreeth Hartman
ouderling: Gert Siebert
diaken: Willy Zielman
lector: Titia Leune
collecte in de dienst: Plaatselijk diaconale werk
collecte uitgang: Plaatselijk algemeen kerkelijk werk