Datum

jul 10 2022

Tijd

09:30 - 10:30

kerkdienst, voorganger ds. Lieke van Houte

4e zondag van de zomer
liturgische kleur: groen
bediening sacramenten: HA
organist: Jos Mulder
muzikale ondersteuning:
bijzonderheden:
ouderling: Yvonne Wagenaar
diaken: Jan Smeenk + allen
lector: Aukje Kuipers
collecte in de dienst: Plaatselijk diaconale werk
collecte uitgang: Plaatselijk algemeen kerkelijk werk