Datum

apr 17 2022

Tijd

09:30 - 10:30

paasmorgendienst, voorganger ds. Hans van Solkema

Pasen
organist: Margreeth Hartman
ouderling: Aukje Kuipers
diaken: Jan Smeenk
lector: Marga ten Kate
collecte in de dienst: Werelddiaconaat
collecte uitgang: Plaatselijk algemeen kerkelijk werk