Datum

aug 28 2022

Tijd

09:30 - 10:30

kerkdienst, voorganger drs. Piet de Jong

11e zondag van de zomer
liturgische kleur: groen
bediening sacramenten:
organist: Niels Adema
muzikale ondersteuning:
bijzonderheden:
ouderling: Dienke Nijeboer
diaken: Janny Boelhouwer
lector: Gerrie te Riele
collecte in de dienst: Plaatselijk diaconale werk
collecte uitgang: Plaatselijk algemeen kerkelijk werk