Datum

jul 24 2022

Tijd

09:30 - 10:30

kerkdienst, voorganger ds. Ferry Buitink

6e zondag van de zomer
liturgische kleur: groen
bediening sacramenten:
organist: Gerhard van Toly
muzikale ondersteuning:
bijzonderheden:
ouderling: Alie Roeberts
diaken: Janny Boelhouwer
lector: Marga ten Kate
collecte in de dienst: Plaatselijk diaconale werk
collecte uitgang: Plaatselijk algemeen kerkelijk werk