Datum

sep 04 2022

Tijd

09:30 - 10:30

kerkdienst, voorganger ds. Hans van Solkema

13e zondag van de zomer
liturgische kleur: groen
bediening sacramenten:
organist: Jos Mulder
muzikale ondersteuning:
bijzonderheden:
ouderling: Jan Riepma
diaken: Daphne Hogeman
lector: Aukje Kuipers
collecte in de dienst: Werelddiaconaat
collecte uitgang: Plaatselijk algemeen kerkelijk werk