Datum

nov 06 2022

Tijd

10:00 - 11:00

, voorganger ds. Hans van Solkema

organist:
ouderling: Jan Riepma
diaken: Willy Zielman
lector: Marga ten Kate
collecte in de dienst: Njaars zending
collecte uitgang: Plaatselijk algemeen kerkelijk werk