Profielschets kerkmusicus Protestantse gemeente te Heino

De Protestantse gemeente Heino heeft een open oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen, zij wil als kerkelijke gemeenschap haar stem laten horen in de samenleving en de christelijke waarden actief en enthousiast uitdragen. Zij treedt anderen daarbij met respect tegemoet. Gelet op de leeftijdsopbouw van het huidige organistenbestand, gaat de voorkeur uit naar een wat jongere organist.

Muziek speelt voor de gemeenteleden een belangrijke rol in en om de geloofsbeleving. De gemeente hecht aan kwaliteit. De gemeente heeft een cantorij en in de Nicolaaskerk staat een monumentaal Haffmans-Leichel orgel en er is een piano aanwezig.
Reguliere kerkdiensten worden ook live uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Door het toekomstige vertrek van één van de drie organisten is de Protestantse gemeente te Heino op zoek naar een nieuwe kerkmusicus.

De kerkmusicus:  

  • begeleidt gemeentezang op (kerk)orgel en piano; 
  • is thuis in de kerkmuziek en beheerst een breed palet aan muziekstijlen; 
  • enthousiasmeert en activeert het muzikaal potentieel in de gemeente;
  • adviseert de voorgangers over gebruik van kerkmuziek in de diensten;
  • neemt deel aan relevante werkgroepen, bijvoorbeeld ter voorbereiding van bijzondere diensten;
  • overlegt met de cantorij als zij zingen in de dienst; 
  • beschikt over goede communicatieve en educatieve vaardigheden;
  • is in staat het Haffmans-Leichel orgel en de piano van de Nicolaaskerk te beheren en klein onderhoud uit te voeren;

Met het oog op de toekomstige samenstelling van het organistenteam is het gewenst dat de kandidaat bevoegdheid 1 heeft dan wel de bereidheid heeft die te behalen kandidaten met een bevoegdheid 2 of 3 zijn ook van harte uitgenodigd te reageren. Dit om ons organisteam mogelijk uit te breiden. 

De aanstelling en salariëring vindt plaats volgens Arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk mede-werkers Protestantse Kerk Nederland. 

U kunt uw interesse voor de functie van kerkmusicus tot woensdag 15 december 2021 door middel van een motivatiebrief met curriculum vitae kenbaar maken via het mailadres kuipersaukje@hotmail.com 

Er zal een gesprek met de selectiecommissie plaatsvinden. De meest geschikt geachte kandidaten voor de functie zullen uitgenodigd worden voor een voorspeel moment op een nader te bepalen datum.