ds. Lieke van Houte

functie: predikant (70%)

contact: l.v.houte@pknheino.nl
telefoon: 


Wil je meer lezen over ds. Lieke van Houte, klik dan hier
Lees meer 

ds. Hans van Solkema

functie: predikant (55 %)

contact: h.v.solkema@solburg.nl
telefoon gewoon: 0572-712013
telefoon dringend: 0572-712014 (wordt doorgeschakeld naar mobiel)

Wil je meer lezen over ds.Hans van Solkema, klik dan hier
Lees meer 

ds. Eric van Veen

functie: ouderenpredikant (20 %)

contact: h.v.solkema@solburg.nl
telefoon:


Wil je meer lezen over ds.Eric van Veen, klik dan hier
Lees meer 

taakverdeling predikanten

Aan onze gemeente zijn drie predikanten verbonden. Twee predikanten in vaste dienst (ds. Lieke van Houte en ds. Hans van Solkema) en één predikant op basis van structurele hulpdiensten (ds. Eric van Veen). Ben je benieuwd hoe de taken tussen hen verdeeld zijn, lees dan verder.
Lees meer 

Voorzitter (vacant)

functie: voorzitter van de kerkenraad, diaken, lid van het moderamen

contact: voorzitter@pknheino.nl

Marieke Tersteeg-Fixfunctie
: scriba, diaken en lid van de kleine kerkenraad

contact: scriba@pknheino.nl

Ineke Mulder

functie: ouderling, voorzitter taakgroep pastoraat en lid van het moderamen

contact

Rikus Snel

functie: ouderling-kerkrentemeester, voorzitter kerkentmeesters en lid van de kleine kerkenraad

contact: kerkrentmeesters@pknheino.nl

Willy Zielman

functie: diaken, voorzitter diaconie

contact: diaconie@pknheino.nl