een lichaam vele leden

Eén lichaam met vele leden...
De apostel Paulus gebruikte het menselijk lichaam als beeld voor de gemeente van Christus. Er is één lichaam, maar er zijn vele leden. Die leden dat zijn wij, maar om met elkaar verbonden te blijven en betrokken te zijn op het “hoofd” van het lichaam (Jezus) is er wel een vorm van organisatie nodig en bestuur. In de protestantse traditie ligt het bestuur in handen van de kerkenraad.

kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van de Protestantse Gemeente te Heino. Lees hier meer over de werkwijze van de kerkenraad en de samenstelling ervan.
Lees meer 

pastoraat

Pastoraat is het omzien naar elkaar. Dat is een taak voor iedereen, maar de ouderlingen hebben hier een speciale taak in. Hoe het pastoraat georganiseerd is, lees je hier...
Lees meer 

diaconie

Helpen wie geen helper heeft en stem geven aan wie niet meer kan roepen, zo zou je het diakonaat van de gemeente kunnen samenvatten. Hier lees je er meer over...

Lees meer 

kerkrentmeesters

Elke organisatie heeft ook te maken met zaken als onderhoud, salarissen, geldwerving enz. Deze zaken worden voor onze gemeente behartigd door het college van kerkrentmeester. Hier leest u er meer over...
Lees meer 

overige commissies en werkgroepen

De kerkenraad kan het vele werk in de gemeente niet alleen. In onze gemeente zijn tal van taak- of werkgroepen actief die een stukje van het werk doen. We hebben in onze gemeente een losse organisatiestructuur. Dat betekent dat de meeste werkgroepen zelfstandig werken en ook zichzelf aanvullen. Lees verder voor een overzicht van alle groepen...
Lees meer 

vacatures

Zin om iets in onze gemeente te doen? Dat kan, graag zelfs. Er is veel werk dat verzet moet worden. Wij denken dat je als vrijwilliger het beste tot je recht komt als je de dingen doet die dicht tegen je eigen "talenten" aanliggen. Wil je zelf de talenteninventarisatie invullen of wil je weten wat er zoal door onze vrijwiligers wordt gedaan, lees dan verder...
Lees meer