vieren op zondag

Vieren op zondag

Als je “kerk” zegt, dan denken velen aan de kerkdienst op zondagmorgen. Natuurlijk neemt de kerkdienst, of liever gezegd: de vieringen, ook bij ons een belangrijke plaats in. Maar het is goed om ook te zeggen dat de “kerk” veel meer is dan vieren alleen. Kerk is ook daar waar mensen samen komen rondom het woord in een gesprekskring of waar mensen om mensen omzien naar elkaar of de handen uit de mouwen steken om een ander te helpen. Op al die plaatsen zijn we kerk.

Danken, bidden, vieren, bezinnen…

Hoewel we dus op vele manieren “kerk” zijn, neemt de kerkdienst wel een hele speciale plaats in. In de kerkdienst komt we als gemeente bij elkaar om God te ontmoeten. Elke zondag is er één dienst. In de dienst wordt uit de bijbel gelezen, gepreekt, gebeden en gezongen. De dienst heeft min of meer een vaste structuur. De “orde” van dienst noemen we ook wel de liturgie. Naast deze diensten met een vaste structuur kennen we ook meer experimentele diensten. Een voorbeeld daarvan zijn de zogenaamde “vriendendiensten”. Ook in deze dienst is het vertrekpunt het Woord dat we lezen in de bijbel, maar de uitwerking ervan kan op allerlei manieren plaats vinden. Daarbij maken we ook gebruik van kunst, filmpjes van youtube, interactie met elkaar enz.

Als begeleiding van de gemeentezang maken we meestal gebruik van het orgel. Ook is er in onze gemeente een cantorij. Ongeveer 1x in de maand werkt de cantorij mee aan de dienst. Ze gaan ons voor in het aanleren van nieuwe liederen of leveren een bijdrage aan de dienst vanuit hun eigen repertoire. Voor meer informatie over de cantorij (ook als je zou willen meezingen) klik hier: cantorij.

Voor alle praktische vragen rondom de kerkdiensten op zondag zie hieronder…

Zingen op zondagavond

Speciaal voor de liefhebbers van zingen is er 1x in de maand “Zingen op zondagavond”. Tijdens deze zangdienst worden er liederen gezongen uit verschillende liedbundels. Het zingen wordt begeleidt op het kerkorgel door organist Jos Mulder uit Kampen. Er wordt ongeveer drie kwartier gezongen met tussendoor twee keer een gedicht en een muzikaal intermezzo op het orgel van Jos Mulder.  Zingen op zondagavond begint om 19.00 uur. Wil je meer informatie of heb je suggesties voor te zingen liederen neem dan contact op met Gerhard van Toly, gerhardinekevantoly@ziggo.nl  bellen kan ook (0572-393256/06-25272633) of lever de liederen in de brievenbus (Woolthuisweg 33).

 

Hoe laat beginnen de diensten en hoe lang duren deze?

In Heino beginnen de kerkdiensten bij het ingaan van de wintertijd om 10.00 uur en bij het ingaan van de zomertijd om 9.30 uur. Oecumenische diensten of diensten in de buitenlucht beginnen ook in de zomer altijd om 10.00 uur. Voor de exacte begintijd kun je het beste kijken op ons rooster. Zie hier…

De diensten duren in de regel tussen de 60 en 75 minuten.

Moet je speciale kleding dragen?

In Heino hebben we geen speciale regels voor het dragen van kleding. Iedereen is welkom gewoon zoals hij of zij is. Je kunt dragen wat je prettig vindt. In de praktijk zien we in onze gemeente een mix. Er zijn mensen die zich kleden in een jasje met stropdas, anderen dragen vrije tijdskleding. Zwarte kleding of dames met hoedjes zie je bij ons niet (al is dat natuurlijk ook weer niet verboden).

Is er koffiedrinken na de dienst?

Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de grote zaal van het Kerkhuus tegenover de kerk. Iedereen is er welkom, maar voel je er ook niet toe verplicht. Tijdens het koffiedrinken is meestal ook de voorganger van die ochtend aanwezig. Hij of zij is dan aan te spreken voor vragen, opmerkingen of wat dan ook. Koffie of thee wordt in principe gratis geschonken, maar uiteraard zijn we blij met een vrije gift. Daarvoor staat een bus bij de uitgang van de zaal.

Mogen gasten en kinderen deelnemen aan de Maaltijd van de Heer (avondmaal)?

Vijf a zes maal per jaar vieren we op zondag de “Maaltijd van de Heer”. We gebruiken liever deze naam dat de wat oudere naam “Heilig Avondmaal”. Wat ons betreft is iedereen welkom aan de tafel van de Heer. Wij zijn het immers niet die mensen uitnodigingen, maar het het is Christus zelf die ons uitnodigt. In de dienst gebruiken we altijd deze formule “een ieder die zich geroepen voelt, mag zich geroepen weten”. De maaltijd van de Heer is natuurlijk niet zomaar iets, maar wie zich “geroepen” voelt, mag zich ook geroepen weten. Dat betekent dat iedereen welkom is: gedoopt of niet gedoopt, lid van een ander kerkgenootschap en ook kinderen.

Welk liedboek en welke bijbel gebruiken jullie?

Bijbels zijn er in verschillende uitvoeringen en vertalingen. Dat geldt ook voor de zangbundels. In Heino maken we in principe gebruik van de Nieuwe Bijbel Vertaling (de NBV).

De liederen die we zingen komen in hoofdzaak uit het “Nieuwe Liedboek”. Daarnaast kan er ook gezongen worden uit andere bundels, zoals Iona, Gezangen voor Liturgie enz. Een enkele keer kan er ook een lied gezongen worden uit de bundel Opwekking of Johannes de Heer. Toch voelen we ons het meeste thuis bij de liederen uit het Nieuwe Liedboek.

 

Hoe ziet de standaardliturgie er uit?

Op de gewone zondagen volgen we min of meer een vaste orde van dienst. Dit zijn de onderdelen:

 • welkom door de ouderling
 • stilte, orgelspel en het aansteken van de tafelkaarsen
 • groet en bemoediging
 • eerste lied (psalm van de zondag of een ander lied)
 • kyrie-gebed
 • gloria-lied
 • gebed van de zondag
 • eerste lezing (uit het Oude of beter gezegd het Eerste Testament)
 • lied
 • tweede lezing (uit het Nieuwe of beter gezegd het Tweede Testament)
 • lied
 • preek
 • orgelspel
 • lied
 • dankgebed, voorbeden, stil gebed en het onze Vader
 • inzameling van de gaven (voor diaconie of een diaconaal doel)
 • slotlied
 • zending en zegen
 • collecte bij de uitgang (voor het eigen kerkenwerk of een ander doel)

 

Ben ik welkom als gast en wat wordt er van mij verwacht?

Uiteraard zijn gasten van harte welkom in onze dienst. Voel je vrij om erbij te zijn. Bij binnenkomst staat er altijd een gastheer/gastvrouw. Aan hem of haar kun je eventuele vragen stellen.

In de kerk mag je zitten waar je wil. De kerkgangers hebben geen vaste zitplaatsen. Wel kunnen er soms banken gereserveerd zijn voor familie bij speciale gelegenheden.

Uiteraard mag je in de dienst meezingen, bidden. Alles wat er gesproken wordt volgens de liturgie staat op papier of op de beamer. Zo weet je wat er komt en kun je meedoen, maar voel je daar niet toe verplicht. Niemand kijkt raar op als je er alleen maar zit en luistert. Ook dat is goed. Je zult zien dat ook anderen dat doen.

Wat zijn de missionaire bloemen?

Als we samenkomen om te vieren, maken we de ruimte graag mooi. We doen dat ter ere van God. Daarom staan er vaak bloemen in de dienst. We vinden het jammer om deze bloemen na afloop van de dienst in de kerk te laten staan. Daarom worden elke week de bloemen gebracht bij iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken of die iets vreugdevols heeft meegemaakt. We brengen de bloemen naar iemand in het dorp die geen lid is van onze gemeente. Daarom spreken over de missionaire bloemen. We willen met deze bloemen uitdrukken dat we ons verbonden voelen met het hele dorp en niet alleen met de eigen kerkmensen.

Heb je suggesties voor de bestemming van de bloemen, laat het ons dan weten. Achter in de kerk staat ook een vaas waarin je een briefje met een suggestie kunt doen.

Om redenen van privacy maken we meestal niet bekend waar de missionaire bloemen naar toe worden gebracht. Velen vinden dat jammer, maar we willen niet ongewild verspreider zijn van nieuws dat gevoelig ligt. We hopen daarvoor op begrip.