Even voorstellen

Wie zijn wij…

Wij, dat zijn de mensen van de Protestantse Gemeente te Heino. Een gemeente die bij elkaar komt rondom en leeft vanuit het Woord van God. Met elkaar vormen wij een gemeenschap waar het leven aan de orde komt in het Licht van de goede God. Dat is als het ware een reis, een pelgrimsreis. Een levensreis ook waarop we van alles beleven aan vreugde en verdriet, geluk en liefde, aan vragen en twijfel.

Ieder mens is welkom in onze gemeente, op elk moment van je levensreis. Of je nu zoekt naar zin, naar God of geloof, naar inspiratie door woord en lied, naar een gesprek, of dat je je wilt invoegen te midden van anderen: welkom!

Onze visie zoals verwoord in ons beleidsplan

De Protestantse gemeente te Heino is een open en gastvrije gemeente van Jezus Christus, waarin iedereen zich thuis mag voelen. Onze gevarieerde gemeenschap ziet om naar mensen binnen en buiten de kerkgemeenschap. Kenmerken van ons gemeente-zijn zijn inspiratie, bevlogenheid, betrokkenheid en verdraagzaamheid.

Onze missie zoals verwoord in het beleidsplan

De leden van de gemeente zijn met Jezus Christus en elkaar verbonden en laten zich inspireren en leiden door het Evangelie zoals dat als een gave en een oproep tot ons komt vanuit de Bijbel. Ons geloven is gebaseerd op ons vertrouwen in God, onze levensbron. Wij weten ons geïnspireerd door de Heilige Geest. Wij zijn vernieuwend bezig in vorm en taal zodat ons geloof verstaanbaar is in deze tijd. In onderlinge verbondenheid zoeken we naar versterking van ons geloof en werken we aan een plaatselijke samenleving waarin liefde en gerechtigheid wonen. Juist in dat werken aan, in onze daden willen wij actief Christen zijn. We gaan uit van de gelijkwaardigheid van mensen en respect voor alle geloofsovertuigingen. Dat betekent dat we discriminatie in welke vorm dan ook afwijzen.

Omdat we herkenbaar willen zijn in onze daden, formuleren we onze drie kernwaarden in werkwoorden: Vertrouwen – Vernieuwen – Verbinden.