Predikanten

Onze predikanten

Als protestantse Gemeente Heino zijn wij in de gelukkige omstandigheden dat onze financiën het toelaten om twee predikanten te hebben, met een totale formatie van 1,5. Ds. Hans van Solkema werkt fulltime en ds. Lieke van Houte werkt parttime voor 50%.

Omdat het jammer is taken dubbel te doen, zijn een aantal taken over de predikanten verdeeld.

ds. Hans van Solkema

  • heeft 3 pastorale wijken
  • heeft zitting in het moderamen van de kerkenraad
  • neemt deel aan de diaconievergaderingen
  • zit in de redactie van Samenklank
  • zit in de commissie voor Ontmoeting en Inspiratie

ds. Lieke van Houte

  • heeft twee pastorale wijken
  • neem deel aan de vergadering van de taakgroep pastoraat
  • zit in de commissie voor het liturgisch bloemschikken
  • zit in de commissie voor de kindernevendienst

Maak kennis met de predikanten

predikant

ds. Hans van Solkema

Ik omschrijf mezelf als een modern predikant. Ik probeer een verbinding te leggen tussen de aloude traditie van de kerk en de tijd van nu. In de traditie van de mystiek zie ik daartoe mooie aanknopingspunten. Wil je meer lezen over mij, klik dan hier.
lees meer

Sinds november 2010 ben ik verbonden aan de Protestantse gemeente te Heino. Heino is voor mij de tweede gemeente waar ik als predikant werk. Hiervoor ben ik 10,5 jaar verbonden geweest aan de Protestantse Gemeente van Laren. Daarvoor was ik 5,5 jaar parttime jeugdwerker in de Samen Op Weg Gemeente van Maartensdijk. Dat laatste deed ik naast mijn studie theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Dat ik pas zo “laat” begonnen ben met werken heeft daar mee te maken dat ik eerst scheikunde gestudeerd heb aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Het wonen en werken in een dorp als Heino bevalt mij goed. Mijn wortels liggen echter in de grote stad. Ik ben geboren (25 maart 1964) in het zuidelijke gelegen Heerlen. Als je daar als protestant opgroeit dan kan het bijna niet anders of je voorouders komen er niet vandaan. Zo was het ook bij mij. Mijn grootouders waren afkomstig uit het Noorden van het land en zijn in het zuiden terecht gekomen vanwege de mijnbouw. Hoewel Hervormd van huis uit heb ik pas op latere leeftijd kennis gemaakt met geloven en kerk zijn.

Voor mij wordt daar het verhaal verteld van een God die bevrijdt. Dat verhaal is in mij tot een bron geworden waaruit ik nog dagelijks put. Kerk zijn is voor mij vooral de gemeenschap van mensen die wil leven vanuit dit verhaal en van daaruit elkaar en anderen tot steun wil zijn. Graag wil ik daar als predikant aan meewerken. Om mij daar verder in te specialiseren heb ik de opleiding geestelijke begeleiding gedaan. In deze opleiding heb ik kennis gemaakt met de mystieke kant van het geloof, iets dat mij persoonlijk raakt. Vanuit deze opleiding heb ik ook vaardigheden geleerd om mensen te begeleiden in hun eigen zoektocht naar God, spiritualiteit en de vormgeving daarvan in het dagelijkse leven.
Naast mijn werk probeer ik van het leven te genieten samen met mijn man, Kees van Tilburg. Dat genieten doe ik/doen wij door te lezen, af en toe een film te bekijken en lekker te eten.
Wilt u contact met mij? klik dan op onderstaande link:
Hans van Solkema (h.v.solkema@pknheino.nl)
Telefoon: Pastorie 0572-712013, bij geen gehoor kunt u inspreken op het antwoordapparaat.
In dringende gevallen (ziekte en overlijden): 0572-712014
predikant

ds. Lieke van Houte

een paar woorden... lees meer

Ds Lieke van Houte
Sinds 31 oktober 2010 ben ik als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Heino. Eerst in de Gereformeerde Kerk in Laag Zuthem en nu in de Nicolaaskerk waar ik met veel plezier werk.
Ik woon in Zwolle, ben getrouwd met Lodewijk en moeder van twee zonen.
Eerder werkte ik als kerkelijk medewerker in Zeewolde en  Zwolle- De Hoeksteengemeente. Mijn opleiding theologie heb ik gevolgd in Amsterdam aan De Vrije Universiteit met als specialisaties pastoraat en liturgiek. Theologie was mijn tweede studie, daarvoor heb ik de lerarenopleiding gevolgd en afgemaakt.  Gaandeweg beide studies besefte ik steeds meer dat ik mij graag beroepsmatig wilde inzetten voor de kerk waar ik me betrokken bij voel, bij die gemeentes waar  belangrijke levensmomenten gedeeld worden en waar de dingen in een ander licht komen te staan. Als ik denk aan geloven en aan gemeente-zijn, dan denk ik aan een gedicht van Teresa van Avila. Het komt uit de 16-de eeuw maar is wat mij betreft nog steeds actueel:
Christus heeft nu geen ander lichaam op aarde dan het jouwe, geen handen dan de jouwe,
geen voeten dan de jouwe.
Van jou zijn de ogen waardoor Christus met mededogen naar de wereld kijkt;
Van jou zijn de voeten waarmee Hij rondgaat en goede daden verricht;
Van jou zijn de handen waarmee Hij de mensen nu zegent .
In mijn vrije tijd doe ik aan Pilates, ik lees heel graag, luister naar muziek, werk in de moestuin en bekijk regelmatig een film.

Wilt u contact met mij? klik dan op onderstaande link:
Lieke van Houte (l.v.houte@pknheino.nl)
Tel: 038-4265021